top of page

Vår berättelse

Allt började hösten 2016 när vi (tre passionerade individer) träffades i ett konferensrum i San Diego och hittade den gemensamma energin runt förtroende. Vi delade en gemensam känsla av frustration eftersom vi inte sett någon som lyckats skapa enkelhet kring detta fundamentalt viktiga område. Med validerad forskning som utgångspunkt började vi en intensiv utvecklingsresa tillsammans.

 

Sex månader senare hade vi skapat ett teoretiskt ramverk för Förtroende (Trust). Detta efter att vi konsulterat experter inom ledarskapsutveckling, noggrant granskat över 30 forskningsrapporter och genomfört en egen studie.

Trust Score Site Drea Taylor Mattias Pelle.png

I Stockholm, hösten 2017 arrangerade vi åtta workshop-piloter som involverade 150 chefer från olika företag. En intensiv och interaktiv vecka som genererade värdefulla datapunkter för nästa steg i vår utvecklingsprocess.

 

Under 2018 genomförde vi ytterligare tre studier med totalt 3 125 deltagare. Dessa tre studier gjorde det möjligt för oss att ta fram nästa version av “Trust Score” (33 frågor) som lanserades i San Diego för ledare från olika branscher.

Under 2019 genomfördes omfattande utrullningar i tre organisationer i Sverige där vi samlade in data från 1 642 deltagare. Underlaget genererade de första normerna för att färdigställa analysverktyget “Trust Score”.

 

Under 2020 gjorde vi stora investeringar i att utveckla en onlinekapacitet med visuellt material och resurser för att stödja en 100 % virtuell leverans. Under pandemin rullades detta ut i flera internationella svenska företag.

Det tog oss mer än fem år, men idag är vi stolta över att leva vår dröm efter att ha:

Skapat enkelhet av något som är komplext
 
Ett rigoröst och validerat ramverk för att mäta och utveckla både rationellt och emotionellt förtroende

Ett 100 % digitalt format på svenska och engelska som kan användas av alla

TrustScore_GradientBKG_PaleBlueRedCloudy2_3000px_PNG.png

Personerna bakom

DreaZigarmi.jpg

Dr. Drea Zigarmi

Drea is a highly respected and experienced management consultant, author, and powerful trainer and motivational speaker.

 

For the past 40 years, he has been head of research and development for The Ken Blanchard Companies and founding associate of The Ken Blanchard Companies. He has co-authored several best-selling books, including Leadership and The One Minute Manager and The Leader Within.

His diverse client list includes Fortune 500 companies such as Pfizer, Eli Lilly, GM, Toyota, Honda, Lockheed, Gulf Oil, and Chevron; athletic teams such as the San Diego Padres, Baltimore Orioles, and Chicago Cubs; and government organizations and nonprofits such as the Department of Defense, the U.S. Post Office, the County of San Diego, and Denver Public Schools.

där han ger sin syn på Trust Score

Dr. Taylor Peyton

Taylor Peyton, Ph.D., advocates for human flourishing in the workplace.  She is an author and speaker on topics that enhance people’s self-determination and authentic connection to others.  Her academic publications and areas of expertise include leader and employee authenticity, motivation, trust building, and passion for work.  For a decade she has served in consultative and advisory roles for companies, creating leadership development trainings and psychometrically rigorous soft skills assessments.  Over the last four years, Dr. Peyton worked at Boston University full-time as a research professor of leadership and workplace psychology. Now opting to focus on applied work, she is currently President of an international distribution startup for science-based workshops that educate leaders on how to keep their teams optimally motivated. She is also Senior Organizational Psychologist for BiasSync, a DEIA training company that reduces the negative impact of unconscious bias in organizations.

 

Taylor på Linkedin

där hon ger sin syn på Trust Score

Taylor Peyton - Intervju - Poway Kalifornien - Mars 2020_102.jpg
Mattias_Dahlgren_Portratt_S79A6293_2500pxCaliColored.jpg

Mattias Dahlgren
Founder & CEO Great Leaders

My personal mantra is ”Live as you will die tomorrow – learn as you never will die”.  

 

Since 2006 I have dedicated my life to my passion - developing Great Leadership in companies around the world. In 2007 it became clear to me that my mission was to enable more people to experience and share the power of Great Leadership. And so, Great Leaders was born.

 

After training leaders and executives in some of Sweden’s most prolific unicorns, I realized how important it was to have managers that foster a culture of trust and learning and in turn, enabling strong self leadership at all levels.

Back in 2017, in close cooperation with our pioneer clients, we began developing a rigorous and validated framework that empowers organizations and leaders to communicate and build a culture of trust.

Mattias på LinkedIn

där han ger sin syn på Trust Score

bottom of page