top of page

Litar ditt team på dig?

TRUST_Report_3D_juni2022_SWE-1500px.png

För att skapa högpresterande team, där hybrid- och distansarbete är en del av den nya vardagen, krävs medvetna och systematiska utvecklingsinsatser.


Fundamentet och vägen till framgång är högt förtroende. Men hur vet man att förtroende verkligen finns och i vilken utsträckning?

Vår forskningsbaserade förtroendeanalys (Trust Score) ger dig möjligheten att med precision få svar på hur förtroendet ser ut i ditt team. Det ger dig en ovärderlig nulägesbild och utgångspunkt för att kunna utveckla dig och ditt team tillsammans.

Mattias Borg

CEO and Co-Founder

“Vilken revolution!
Förtroende är nyckeln i alla välmående relationer, team och företag! Äntligen har vi ett gemensamt sätt att visualisera och utveckla förtroendet i vårt ledningsteam. Vi har ett gemensamt språk och kan alla förstå och relatera till vikten av både rationellt och emotionellt förtroende.”

Sluta fundera, börja växa

Vår Förtroendeanalys och vårt Träningsprogram är väl förankrade i forskning och designade tillsammans med våra kunder för att snabbt kunna utveckla den viktigaste aspekten för ett teams prestation -  FÖRTROENDE.

Om du vill utveckla ditt team - börja med att diagnostisera ert  förtroende till varandra. Resultatet från din Förtroendeanalys kommer att ge dig själv djupare insikter, både kring dina egna styrkor och den utvecklingspotential som finns för ditt team.

Starta resan!

Varför förtroende?

Jämfört med de som befinner sig i en miljö med lågt förtroende upplever de som befinner sig i en miljö med högt förtroende...

+106%

Mer energi
på arbetet

+50%

Högre
produktivitet

+76%

Högre
engagemang

+74%

Mindre
stress

+40%

Mindre
utbrända

Source: Harvard Business Review The Neuroscience of Trust, Paul J. Zak

“Om du tycker att någonting är viktigt -  investera och börja mäta det! Alla våra medarbetare har gått igenom träningen och gjort sin egen analys för att öka sin medvetenhet.

 

Nu mäter vi och följer upp förtroende nivån bland alla våra chefer och team.

Mattias Wiking

CEO

Trust Score Site Portait Circular Mattias Wiking Skuggad.png

“Ett av våra kärnvärden är Tillit. Värdet att ha en övergripande “Trust Score” både som bolag och för varje chef är väldigt stödjande för att mäta och följa upp en av våra viktigaste KPI:er.
 

Hela ramverket med emotionellt- och rationellt förtroende har verkligen gjort det möjligt för oss att arbeta med förtroende på alla nivåer i företaget”

Trust Score Site Portait Circular Kristoffer Karlsson Skuggad.png

Kristoffer Karlsson

HR Manager

bottom of page