top of page

Vill du vara en förtroendebyggare?

Great Leaders - Trust sälj Guide+Videos SWE till sajt - Dec 2022-1500px.png

Delar du vår övertygelse att förtroende är nyckeln till ett fungerande team och en effektiv organisation? Vill du vara en del av vår mission att göra det möjligt för fler människor att uppleva och dela kraften i ett fantastiskt ledarskap?

 

Gör skillnad tillsammans med oss genom att bygga förtroendefulla relationer som skapar välmående individer och företag!

"We are using this trust framework to strengthen our optimal motivation curriculum. I highly appreciate our trustful alliance and our common mission to improve organizational performance through research-based products."

Susan Fowler 
Founder & CEO

Trust Score Site Portait Circular Susan Fowler.png
TRUST_Score_HeadHeart_3D_SWE_Dec2022-1500px.png

Sluta fundera, börja växa

Vår förtroendeanalys och vårt träningsprogram är väl förankrade i forskning och designade tillsammans med våra kunder för att snabbt kunna utveckla den viktigaste aspekten av ditt teams prestation –  förtroende.

Genom vårt ramverk för rationellt- och emotionellt förtroende kan du bli en förtroendebyggare för organisationer genom att förbättra kvaliteten på relationer och bygga en kultur av förtroende och tillit.

Vårt träningsprogram kan användas på alla nivåer i ett företag och skapar ett gemensamt språk som möjliggör effektiv kommunikation.

Vi vet att där det finns förtroende mår människor bra, känner stark energi och vill vara med och skapa gemensam framgång.

Nyfiken på att vara med på resan?

Varför förtroende?

I en 
MILJÖ MED HÖGT FÖRTROENDE
kommer medarbetare sannolikt:​ ​

Rekommendera ledaren eller arbetsplatsen till någon annan som söker arbete

Känna en positiv inställning till sitt arbete


Uppleva en hög nivå av psykologisk trygghet i sin arbetsgrupp (dvs. att de känner sig trygga med att våga ta risk eller ta upp svåra frågor)​
 

Uppleva hög energi & motivation (hög grad av valfrihet, meningsfullhet och kompetens på arbetet)

“Våra kunder älskar att använda “Trust Score” som en hälsoindikator för en hållbar kultur och ledarskap. Det ger företag en värdefull nulägesbild och utgångspunkt för att utveckla sitt ledarskap. Det är ett privilegium att vara en möjliggörare för att skapa en förtroendefull kultur där vi når resultat tillsammans. Ramverket med emotionellt och rationellt förtroende är ett fundament i alla våra ledarskapsprocesser och används av alla våra personliga tränare.”

Trust Score Site Portait Circular Petra Brohäll.png

Petra Brohäll

Partner 

"Trust is a true amplifier of performance. We are proud to be able to provide this high quality trust product to our performance management system, by enabling people to learn and nurture trust."

Jason Arnold

Leadership Director

Trust Score Site Portait Circular Jason Arnold.png
bottom of page