top of page

Har ni en förtroendefull kultur?

Vi vet att era ledare är nyckeln till en hälsosam arbetsmiljö, där människor kan nå sin fulla potential och verkligen bidra till företagets gemensamma framgång.

Men hur vet du om dina ledare faktiskt främjar en förtroendefull kultur? Med vetenskaplig precision ger vår förtroendeanalys svaren på hur förtroende ser ut inom er organisation och skapar därifrån en kraftfull handlingsplan för att utveckla ert ledarskap.

Great-Leaders-3D-Trust-TummeNER-Okt-2022.png
Great-Leaders-3D-Trust-TummeUPP-Okt-2022.png

Kristoffer Karlsson
HR Manager

Trust Score Site Portait Circular Kristoffer Karlsson Skuggad.png

“Ett av våra kärnvärden är Tillit. Värdet att ha en övergripande “Trust Score” både som bolag och för varje chef är väldigt stödjande för att mäta och följa upp en av våra viktigaste KPI:er.
 

Hela ramverket med emotionellt- och rationellt förtroende har verkligen gjort det möjligt för oss att arbeta med förtroende på alla nivåer i företaget”

Sluta fundera, börja växa

Vår förtroendeanalys och vårt träningsprogram är förankrade i forskning och designade tillsammans med våra kunder för att snabbt kunna utveckla den viktigaste aspekten av er organisations prestation – en kultur av förtroende.

Genom att använda vårt ramverk för rationellt- och emotionellt förtroende och vår förtroendeanalys får du en tydlig hälsomätare, på alla nivåer i företaget.

Ert samlade “Trust Score” kommer att ge en stark indikator på hur era ledare bidrar och främjar en kultur baserat på förtroende.

 

Vårt träningsprogram är designat för att omedelbart påbörja utvecklingen mot nya ambitionsnivåer.

Starta resan!

Great-Leaders-3D-Trust-TummeNER-Okt-2022.png

Varför förtroende?

I en miljö med högt förtroende
finns öppen kommunikation, samarbete, kreativitet, engagemang, passion och öppenhet till förändring och innovation

I en miljö med lågt förtroende
uppstår konflikter, dolda agendor, bristfällig kommunikation, rivalitet mellan individer/avdelningar och motstånd till förändring och nytänkande

Great-Leaders-3D-Trust-TummeUPP-Okt-2022.png

“Om du tycker att någonting är viktigt –  investera i att börja mäta det! Alla våra medarbetare har gått igenom träningen och gjort sin egen analys för att öka sin medvetenhet.

 

Nu mäter vi och följer upp förtroende nivån bland alla våra chefer och team.

Mattias Wiking

CEO

Trust Score Site Portait Circular Mattias Wiking Skuggad.png

“Vilken revolution!

Förtroende är nyckeln i alla välmående relationer, team och företag! Äntligen har vi ett gemensamt sätt att visualisera och utveckla förtroendet i vårt ledningsteam.

 

Vi har ett gemensamt språk och kan alla förstå och relatera till vikten av både rationellt och emotionellt förtroende.”

Mattias Borg

CEO and Co-Founder

bottom of page